Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Nadzieja na skuteczniejszą terapię niektórych zaburzeń psychicznych

Nadzieja na skuteczniejszą terapię niektórych zaburzeń psychicznych

dodane 2015-02-09 12:04

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat diagnoza zaburzeń psychicznych skupiała się na rozpoznawaniu chorób na podstawie objawów klinicznych. Wyniki badań neuroobrazowania porównywano z wynikami osób zdrowych i na ich podstawie dokonywano rozpoznania choroby. Inne podejście mieli naukowcy, których wyniki badań opublikowano niedawno w JAMA Psychiatry.

Poszukiwanie analogii w mózgach

Jak udowodniły istniejące już badania, pomiędzy niektórymi schorzeniami występują zbieżności w objawach. Zasugerowało to naukowcom, że pewne podobieństwa można znaleźć także w obrazach mózgu.

Aby sprawdzić czy w mózgach osób cierpiących na zaburzenia psychiczne można znaleźć podobne zmiany, analizie poddano 193 recenzowane artykuły naukowe, opisujące 7 381 pacjentów i 8 511 osób zdrowych, służących za grupę kontrolną. Naukowcy porównywali wyniki badań neuroobrazowania techniką VBM.

Skupiono się na 6 wybranych zaburzeniach: uzależnieniach, zaburzeniach lękowych, depresji, zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, schizofrenii i zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych.

Według wyników badań, wszystkie 6 schorzeń objawia się mniejszą ilością substancji szarej w tych 3 obszarach mózgu: obszar grzbietowy przedniego zakrętu kory obręczy, prawa część płatu wyspowego oraz lewa część płatu wyspowego.

Analizy tych regionów mózgu u zdrowych osób pokazały, że istnieje między nimi połączenie odpowiadające za funkcje wykonawcze, czyli procesy kognitywne, podejmowanie decyzji, motywowanie działań i samokontrolę.

Wyniki badań kluczem do lepszej terapii

Rezultaty pracy naukowców sugerują, że nie tylko schorzenia, które zbadali mogą wykazywać się cechami wspólnymi. Jeśli poznane zostaną kolejne zaburzenia psychiczne o podobnych cechach, badacze mają nadzieję na poprawienie ich terapii. Możliwe będzie stosowanie terapii opracowanej dla jednego schorzenia w leczeniu innego. Może to poprawić rezultaty i podnieść skuteczność leczenia.

W kolejnych badaniach planowane jest zbadanie innych schorzeń pod kątem podobieństw w obrazie mózgu. Dodatkowo planuje się sprawdzenie, czy nieinwazyjna stymulacja zbadanych już 3 regionów mózgu może stać się formą leczenia poddanych analizie zaburzeń psychicznych.

Opracowała: Agnieszka Muciek – Szewczyk

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne to cała grupa chorobowa, która polega na dziwnych zachowaniach ze strony jednostki odbiegających od norm przyjętych przez otoczenie. Same zaburzenia psychiczne można zaliczyć również do chorób cywilizacyjnych. czytaj więcej

Jak osoby starsze powinny dbać o sztuczne zęby, aby unikać chorób jamy ustnej?

Badania pokazują, że coraz więcej osób starszych zachowuje swoje uzębienie do późnej starości. Jest to skutkiem zwiększonej świadomości na temat higieny jamy ustnej, jak również większej dostępności opieki stomatologicznej oraz większej dostępności produktów do higieny jamy ustnej. Jest jednak duża grupa osób, która naturalne... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby