Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

HER2 dodatni rak żołądka - rola patologa w rozpoznaniu i leczeniu

HER2 dodatni rak żołądka - rola patologa w rozpoznaniu i leczeniu

dodane 2011-04-15 16:49

|

biomedical.pl

Badanie i oznaczenia histopatologiczne stanowią kluczowy element procesu rozpoznawania raka, gdyż dostarczają dokładnych informacji, które pozwalają ustalić najbardziej odpowiednie leczenie i sprecyzować rokowanie u danego pacjenta. Badając wycinki nowotworu, dobrze wyszkoleni patolodzy są w stanie ocenić, poddać analizie i ustalić typ nowotworu oraz stadium jego zaawansowania.


Wynik badania histopatologicznego pomaga lekarzom podejmować decyzje terapeutyczne i nieraz w znacznym stopniu wpływa na ostateczne wyniki leczenia.

Określanie ekspresji HER2 w zaawansowanym raku żołądka powinno stanowić pierwszy krok w procesie diagnozy i leczenia pacjenta. Oznaczanie HER2 w raku piersi stało się rutynowym elementem postępowania w wielu krajach i tysiące kobiet odniosło korzyści z celowanego leczenia anty - HER2, wdrażanego po dokładnym rozpoznaniu histopatologicznym. Analogicznie, rozpoznanie histopatologiczne w raku żołądka może znamiennie wpływać na decyzje terapeutyczne i decydować o tym, czy pacjent otrzyma leczenie celowane anty - HER2, na przykład preparatem Herceptin.

HER2 - dodatni rak żołądka i Herceptin

Wyróżnia się różne typy raka żołądka. Rak HER2-dodatni to podtyp stanowiący około 15%-19% wszystkich nowotworów żołądka.1,2 Obecne metody oznaczania statusu receptora HER2, wykonywane z zastosowaniem zatwierdzonych instrumentów testowych w warunkach kontroli jakości, zapewniają wiarygodną i dokładną identyfikację przypadków HER2-dodatnich.

Herceptin to lek wytwarzany metodami inżynierii genetycznej, który został specjalnie opracowany w celu rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych z nadprodukcją (czyli nadekspresją) receptora HER2 w mechanizmie blokowania receptorów HER2 i aktywacji własnego układu odpornościowego organizmu.3 Niedawne badanie ToGA wykazało, że jeśli przypadki HER2 - dodatnie są dokładnie rozpoznane, można zastosować celowany lek Herceptin wraz ze standardową chemioterapią, co wydłuża przeżycie całkowite pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka.4

Patologia w praktyce

Istnieją dwie podstawowe metody oznaczania stopnia ekspresji receptora HER2.


Metoda

Co się mierzy?

Immunohistochemia IHC

Zastosowanie przeciwciał w celu oceny ilości białka receptorowego HER2 na powierzchni komórek nowotworu

Hybrydyzacja in situ ISH

Analiza próbki DNA pod kątem amplifikacji genu HER2 wewnątrz komórek nowotworowych.

Techniki ISH obejmują m.in:

  • fluorescencyjną hybrydyzację in situ FISH

  • srebrową hybrydyzację in situ SISH


Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że niektóre spośród metod analitycznych stosowanych do oznaczania stopnia ekspresji HER2 w raku piersi pozwalają również na wiarygodną ocenę statusu HER2 u pacjentów z rakiem żołądka. W badaniu ToGA zastosowano zarówno testy IHC, jak i FISH w celu ustalenia stopnia ekspresji HER2 w raku żołądka.

Preparaty histopatologiczne raka żołądka wykazują odmienny od raka piersi typ barwienia. Wynika to z wielu czynników, w tym z większej różnorodności obrazu histologicznego w raku żołądka. Oznacza to, że konieczne będą zmiany kryteriów oceny statusu HER2 w raku żołądka.

Skala punktowa ekspresji HER2

Skala oceny HER2 to wiarygodna metoda pozwalająca ustalić, którzy pacjenci najbardziej mogą skorzystać z leczenia celowanego. W badaniu ToGA istotną korzyść pod względem przeżycia stwierdzono u pacjentów z rakiem żołądka z punktacją IHC3+ oraz IHC2+/FISH+.

  • IHC ujemna (0)

  • IHC ujemna (+1)

  • IHC dwuznaczna (+2) Wskazane badanie FISH. W razie wyniku dodatniego pacjenci z tej grupy kwalifikują się do leczenia celowanego anty-HER2.

  • IHC dodatnia(+3) .Tych pacjentów rutynowo kwalifikuje się do leczenia celowanego anty- HER2

Szkolenie, szybkość i dokładność

Pobrane do badania wycinki tkanki powinny być przetworzone i zakonserwowane jak najszybciej, zgodnie ze standardową procedurą.

  • Oznaczenia należy wykonywać szybko i dokładnie. Tempo ma znaczenie dla zapewnienia dokładności i jak najszybszego podjęcia decyzji terapeutycznych. Laboratoria powinny ustalić schemat opracowania preparatów nie przekraczający trzech dni roboczych, ponieważ rak żołądka jest szybko postępującą chorobą, wymagającą bezzwłocznego podejmowania decyzji terapeutycznych i natychmiastowego leczenia.
  • Należ y stosować jedynie testy poddane walidacji. Zaleca się stosowanie testów poddanych walidacji, na przykład testów do wykrywania receptorów HER2 wytwarzanych przez Roche Tissue Diagnostics (Ventana). Obecnie Roche współpracuje z ekspertami w dziedzinie markerów biologicznych oraz patologami nad opracowaniem wytycznych oznaczania HER2.
  • Interpretacja wyników testu musi następować zgodnie z wytycznymi. Należy stosować poprawiony system punktacji oraz zapewniać szkolenia patologom i technikom oceniającym wycinki raka żołądka.

  • Jedynie doświadczony patolog może wykonywać i interpretować oznaczenia. Oznaczanie statusu HER2 w raku żołądka i połączenia żołądkowo - jelitowego jest procesem wymagającym dużych umiejętności, który może być prowadzony przez doświadczone laboratoria patomorfologiczne. Należy stosować poprawiony system punktacji oraz zapewniać szkolenia patologom i technikom oceniającym wycinki raka żołądka.
Dzięki oznaczaniu poziomu ekspresji receptora HER2 przy rozpoznaniu można jak najszybciej podać pacjentowi odpowiedni lek celowany, taki jak Herceptin, co stanowi najlepszą opcję terapeutyczną w tej bardzo źle rokującej chorobie.

Korzyści pł ynące z badań histopatologicznych

Rozpoznanie histopatologiczne ma istotny wpływ na wyniki leczenia w raku żołądka i powinno być decydujące przy wyborze terapii. Określanie stopnia ekspresji HER2 już przy rozpoznaniu pozwoli jak najszybciej zastosować celowane, personalizowane leczenie, na przykład preparatem Herceptin. Po raz pierwszy w historii, chorzy na raka żołądka mają możliwość żyć dłużej, bez uszczerbku dla jakości życia.

Rak żołądka

Przyczyny powstawania raka żołądka nie zostały do końca wyjaśnione. Pewne jest, że ryzyko zachorowania na raka żołądka zwiększa palenie tytoniu i spożywanie alkoholu. Nitrozoaminy (zawarte np. w wędzonych produktach spożywczych) i substancje toksyczne, które powstają przy przypalaniu tłuszczów (wielopierścieniowe węglowodory aro... czytaj więcej

Test oddechowy pomocny w diagnostyce raka żołądka

Prosty test oddechowy może pomóc przewidzieć, czy osoby borykające się z problemami jelit są narażone na wysokie ryzyko wystąpienia raka żołądka. czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby